Dagens Samhälle 2019.04.26
15944
post-template-default,single,single-post,postid-15944,single-format-standard,bridge-core-3.1.5,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,paspartu_enabled,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-28.7,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-7.5,vc_responsive
 

Dagens Samhälle 2019.04.26

Dagens Samhälle 2019.04.26

Välfärdens mellanrum katastrofala för utsatta

Vi möter dagligen barn, ungdomar, vuxna och hela familjer med en lång historia av misslyckanden. Omfattande insatser från en rad olika instanser – skola, socialtjänst, BUP, vuxenpsykiatri, hälso-sjukvården har dessvärre inte bidragit till förändring. Inte sällan har insatserna i stället förvärrat situationen. Trots att dessa säkert utförts professionellt och inom ramen för lagstiftning och direktiv.

Men – vem tar ansvar för helheten? I kommuners och landstings stuprör styrs insatserna av budgetar som ska hållas, egna riktlinjer och ibland prestige. Klienterna hamnar mellan stolarna i de organisatoriska mellanrummen.

Dagens verktyg och goda intentioner om samverkan med så kallade SIP-möten – samordnad individuell planering, löser inte upp de hinder som de organisatoriska stuprören skapar.

/../

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/valfardens-mellanrum-katastrofala-utsatta-27262